Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 3
Park linowy "Grzybówka"

Projekt Ogólnomiejski - pod głosowanie

Kwota: 1 175 000,00 PLN

Opis

Budowa na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Grzybówka” bezobsługowego parku linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – małą architekturą oraz systemem monitoringu wizyjnego. W parku zaplanowano dwie trasy, jedną dla dzieci i drugą dla młodzieży i dorosłych. Park linowy ma być swoistym rodzajem „placu zabaw” na istniejącym drzewostanie, bądź wkomponowanym w istniejący drzewostan.


Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Grzybówka" w Rybniku-Golejowie, ul. Podgórna 50,
działka nr 804/84. 

Pliki