Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 5
BAZA RATOWNICZO-SZKOLENIOWA WOPR W RYBNIKU ORAZ PIKNIK DLA MIESZKAŃCÓW "BZEPIECZNIE NAD WODĄ"

Projekt Ogólnomiejski - pod głosowanie

Kwota: 1 500 000,00 PLN

Opis

Budowa bazy ratowniczo-szkoleniowej WOPR na potrzeby organizacji szkoleń dla przyszłych ratowników, pogadanek dla dzieci i młodzieży rybnickich szkół oraz zabezpieczenia imprez organizowanych na Zalewie Rybnickim, a także szeroko rozumianych działań ratowniczych. Doposażenie strefy dla mieszkańców o urządzenia rekreacyjne (piłkarzyki, stoły do tenisa, stoliki do gry w szachy i chińczyka oraz tablice edukacyjne. Organizacja pikniku "Bezpiecznie nad wodą" z pokazami ratownictwa wodnego, udzielania pierwszej pomocy, występami lokalnych artystów oraz zespołów szantowych.


ul. Rudzka, dz. Chwałęcice, działka nr 65/15.

Pliki