Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 9
"BO RODZINA JEST WAŻNA - ogólnomiejski"

Projekt Ogólnomiejski - pod głosowanie

Kwota: 3 485 000,00 PLN

Opis

Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom, służącego zarówno do poprawy komunikacji między mieszkańcami dzielnic, możliwości dokonywania bezpiecznych zakupów na pobliskim targowisku oraz uatrakcyjnienia okolicy, poprzez stworzenie otwartej przestrzeni codziennego miejsca spotkań, rekreacji, wypoczynku i wspólnej integracji. Projekt zagospodarowania obejmuje kilka etapów: 1) poprawa komunikacji - utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejących torów, wydzielenie alejek spacerowych, ścieżki do biegania i jazdy na rowerze oraz na rolkach, nasadzenie drzew, 2) zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez stworzenie zielonych przestrzeni aktywności z elementami małej infrastruktury, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, stworzenie skateparku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, placu zabaw, rearanżacja istniejącej siłowni, wykonanie toalety publicznej. 

tereny przy ul. Patriotów 40-50 i Osiedlu Południe 34-36, dz. Boguszowice-Osiedle, działki nr: 2286/20, 2026/15, 2288/15, 1769/15, 1772/15, 814/15, 811/15, 1857/21,  1840/14, 1827/14, 784/14, 1843/14, 1831/14, 1822/24, 1841/14, 1070/14.

Pliki