Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 3-2
Doposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęciacach

Projekt lokalny: Chwałęcice - pod głosowanie

Kwota: 25 000,00 PLN

Opis

Wyposażenie budynku przeznaczonego na działania Stowarzyszenia Działań Lokalnych - Chwalynciok w stoły, krzesła, szafy i regały. Zakup materiałów na potrzeby organizacji warsztatów dla seniorów, dorosłych i dzieci w zakresie rękodzieła, zajęć plastycznych, fotograficznych, gier planszowych oraz kulinarnych.


budynek dawnego przedszkola, ul. Grodzka 14, działki nr: 1235/145, 1275/145.

Pliki

    Publikacja: 3 październik 2019 r.  Sylwia Jaroch (um)
    Aktualizacja: 3 październik 2019 r.  Sylwia Jaroch (um)