Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 8-1
NieKamienne Języki - pracownia językowa

Projekt lokalny: Kamień - pod głosowanie

Kwota: 50 000,00 PLN

Opis

Stworzenie nowoczesnej pracowni językowej z 25 stanowiskami do nauki języków. W ramach wyposażenia pracowni znajdą się: słuchawki przy każdym stanowisku połączone z centralnym komputerem przy stanowisku nauczyciela, umożliwiającym prowadzeniaerozmów i dialogu w konfiguracjach grupowych i indywidualnych, tablica interaktywna pozwalająca wykorzystać multimedia i zasoby internetowe, oprogramowania skorelowane z podręcznikami, wysokiej jakości komputer (magnetofon, odtwarzacz płyt CD, cyfrowe nagrywanie sterowanie pracą projektora, tablicy interaktywnej). Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli języków obcych. Zakup pakietu oprogramowania multimedialnego do nauki języka angielskiego i francuskiego.


Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka, ul. Alojzego Szewczyka 6. 

Pliki