Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 9-1
"Klasopracownia pod chmurką"

Projekt lokalny: Kłokocin - pod głosowanie

Kwota: 40 000,00 PLN

Opis

Utworzenie klasopracowni na wolnym powietrzu o powierzchni 49m kw., o wymiarach 7 m x 7m,na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych oraz spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Kłokocin.

Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39e, działka nr: 246/46.

Pliki