Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 17-3
KOBIETA I RODZINA

Projekt lokalny: Paruszowiec-Piaski - pod głosowanie

Kwota: 18 000,00 PLN

Opis

Zajęcia dla kobiet, małżonków oraz partnerów będących w sporze lub konflikcie, prowadzone metodą w cyklu KOLB (model uczenia się przez doświadczenie) w tematyce dotyczącej m. in.: rozwoju świadomości kobiet i rodzin w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej kobiet, budowanie wewnętrznej wartości, edukacji na temat uzależnień, w zakresie radzenia sobie w sytuacjach stresowych, na temat komunikacji międzyludzkiej.

ul. Wolna 28.

Pliki