Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 23-1
Ogrodzenie placu przy budynku remizy OSP Rybnik-Stodoły

Projekt lokalny: Stodoły - pod głosowanie

Kwota: 10 000,00 PLN

Opis

Wykonanie ogrodzenia placu remizy od strony południowej oraz zachodniej.

ul. Zwonowicka 5, plac przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rybniku-Stodołach, działka nr 927/185.

Pliki