Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 1-1
BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków

Projekt lokalny: Boguszowice Osiedle - pod głosowanie

Kwota: 80 000,00 PLN

Opis

Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji lokalnej społeczności: urządzenia siłowe, urządzenia małej architektury, ławki, tyrolka, kosze na śmieci, odtworzenie boiska do siatkówki, nasadzenie krzewów i roślin. 


Teren przy ul. Czwartaków 1 w Rybniku wydzielony z działki ewidencyjnej nr 2087/4.

Pliki

Publikacja: 8 październik 2020 r.  Sylwia Jaroch (um)
Aktualizacja: 13 październik 2020 r.  Sylwia Jaroch (um)