Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 5
DziałaMY to JA i TY - dbamy o zdrowe postawy

Projekt Ogólnomiejski - pod głosowanie

Kwota: 966 120,00 PLN

Opis

I etap zakłada przebadania postawy u 5732 rybnickich dzieci pomiędzy 9 a 12 rokiem życia. II etap przewiduje przeprowadzenie czterech warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego z rybnickich szkół podstawowych pod kątem wstępnego wykrywania wad postawy u dzieci oraz prowadzenia działań korekcyjnych. III etap - zorganizowanie konferencji popularno - naukowej dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz przedstawicieli urzędu miasta celem prezentacji wyników przeprowadzonych badań i doświadczenia I i II etapu projektu.

Teren Miasta Rybnika.

Pliki

Publikacja: 7 październik 2020 r.  Sylwia Jaroch (um)
Aktualizacja: 19 październik 2020 r.  Sylwia Jaroch (um)