Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 1-1
Bezpieczne i zielone Boguszowice

Projekt lokalny: Boguszowice Osiedle - złożony

Kwota: 80 000,00 PLN

Opis

Opis:
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców dzielnicy Boguszowice Osiedle poprzez montaż monitoringu i oświetlenia skweru im. Długosza oraz zakup 4 urządzeń AED. W ramach projektu dodatkowo planuje się ukwiecenie skweru im. Długosza oraz stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 ogrodu sensorycznego.
Lokalizacja: 
1) Skwer im. Długosza przy ul. Patriotów i Lompy, nr działki: 2705/45,
2) teren przy Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku (monitoring wizyjny, oświetlenie, ukwiecenie skweru),
3) ul. Żurawia 8, nr działki: 2085/45 (ogród sensoryczny),
4) Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Patriotów 14, Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul. Lompy 6, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, Osiedle Południe 20,
nr działki: 2048/24 (urządzenie do ratowania życia).

Pliki

    Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
    Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)