Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 11
Kamień - reaktywacja

Projekt Ogólnomiejski - złożony

Kwota: 3 435 000,00 PLN

Opis

Cztery strefy wypoczynku i aktywności na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rybniku-Kamieniu: 1) wypoczynku i relaksu, 2) siatkówki plażowej, 3) zabaw i aktywności fizycznej dzieci, 4) sportów ekstremalnych. Strefa wypoczynku i relaksu zakłada budowę 6 łukowych tężni solankowych oraz zagospodarowanie terenu sąsiadującego z tężniami z elementami małej architektury, ścieżkami, nasadzeniami roślinności. Wykonanie wzdłuż linii brzegowej stawu sąsiadującego z tężniami pomostu o szer. ok. 2 m i dług. 80 m oraz budowa owalnego pawilonu o średnicy 9 m z funkcją małej gastronomii. Strefa siatkówki plażowej zakłada 3 boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 8 m x 16 m wraz z piłkochwytami oraz z trybuną na 100 miejsc. Strefa zabaw i aktywności fizycznej dzieci: zagospodarowanie terenu wokół Pluskadełka poprzez wyposażenie go w trampoliny wraz z wymianą i uzupełnieniem piaszczystego podłoża. Strefa sportów ekstremalnych: powstanie toru o długości
100 m i szerokości 5 m z zabudowanymi urządzeniami typu "Ninja Warior". Planuje się też podjęcie działań związanych z poprawą i pracami uzupełniającymi istniejącej już infrastruktury: m.in. wyrównanie i naprawa istniejącej nawierzchni na boisku do koszykówki, wymiana starych ławek i doposażenie całego terenu w ławki i kosze, naprawa istniejących ścieżek i chodników, zabudowa dodatkowego oświetlenia, stojaków na rowery, nasadzenie roślinności.
Lokalizacja: ul. Hotelowa 28,nr działki: 569/117, 822/96, 826/121, 726/113, 733/96. 

Pliki

Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)