Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 14-1
Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie

Projekt lokalny: Niewiadom - złożony

Kwota: 13 220,00 PLN

Opis

Zakup defibrylatora AED i jego montaż na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, na zewnętrznym murze budynku maszynowni Szybu Głowacki Zabytkowej Kopalni Ignacy, w pobliżu jednostki OSP.
Lokalizacja: Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, ul. Mościckiego 3,
Budynek maszynowni Zabytkowej Kopalni Ignacy, nr działki: 352/7.

Pliki

    Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
    Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)