Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 14-2
INKUBATOR.IT - Cyfrowe laboratorium językowe

Projekt lokalny: Niewiadom - złożony

Kwota: 50 000,00 PLN

Opis

Inkubator.IT - Cyfrowe laboratorium językowe zakłada utworzenie nowoczesnej pracowni terminalno-językowej. W pracowni będą organizowane zajęcia warsztatowe i otwarte. Pracownia będzie wyposażona w stanowisko dla lektora oraz 24 stanowiska pracy dla uczestników zajęć. W ramach pracowni będą mogły odbyć się m.in. zajęcia: nauki pisania na klawiaturze komputerowej, obsługi komputera, korzystania z gier i programów edukacyjnych.
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku, ul. Gustawa Morcinka 18. 

Pliki

    Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
    Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)