Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 21-1
Nowy Park na Sybiraków

Projekt lokalny: Rybnik-Północ - złożony

Kwota: 30 000,00 PLN

Opis

Przygotowanie nowego terenu zielonego, parku, miejsca rekreacji w południowej części dzielnicy w okolicy Karolinki. Projekt polega na oczyszczeniu terenu, pielęgnacji roślin, usunięciu połamanych roślin, następnie przygotowanie koncepcji parku, wytyczenie alejek i miejsc rekreacji oraz przygotowanie alejek, montaż ławek i koszy na śmieci.
Lokalizacja: teren zielony przy ul. Sybiraków, nr działki: 5848/55.

Pliki

Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)