Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 10
Nowy Osiedlowy Park

Projekt Ogólnomiejski - złożony

Kwota: 3 435 000,00 PLN

Opis

Rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle poprzez utwardzenie ścieżek, wymianę oświetlenia, montaż monitoringu, powiększenie istniejącego placu zabaw wraz z zabudową urządzeń do Street Workout'u. Zaplanowano również usunięcie starych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz wykonanie publicznej toalety. Wymiana starych ławek oraz ustawienie większej liczby koszy na śmieci. Istotnym elementem jest również odnowa amfiteatru, wymiana drewnianych ławek na widowni wraz z zakupem oświetlenia scenicznego oraz sterownika do oświetlenia scenicznego.
Lokalizacja: ul. Bogusławskiego - Park Osiedlowy, nr działki: 1147/40, 2642/40.

Pliki

Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)