Drukuj

Zgłoszone projekty


Numer projektu: 3
Woonerf dla Rybnika - nowa ulica Wysoka

Projekt Ogólnomiejski - złożony

Kwota: 2 715 000,00 PLN

Opis

Projekt zakłada przebudowę ul. Wysokiej na ulicę typu woonerf - rodzaj drogi, w której nacisk kładzie się na uspokojenie ruchu, bezpieczeństwo oraz walory estetyczne przy jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych oraz funkcji komunikacyjnej (z priorytetem dla pieszych i rowerzystów). W założeniu woonerf łączy funkcję ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Utworzenie woonerfu na ul. Wysokiej powinno obejmować: wymianę nawierzchni na całej długości ulicy, rezygnację z wysokich chodników i stworzenie spójnej przestrzeni dostępnej dla każdego, wyznaczenie stref wyłączonych z ruchu samochodowego i zagospodarowanie ich dla pieszych, rowerzystów (mała architektura: ławki, kosze, stojaki) a także pod zieleń, nasadzenia nowych drzew, krzewów i innych roślin w jak największej możliwej ilości, wyznaczenie pasa ruchu dla samochodów w sposób wymuszający zachowanie odpowiednio niskiej prędkości, - ustanowienie strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h., ograniczenie i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych. Dodatkowo, projekt obejmuje przeprowadzenie liftingu - wzorem remontu placu pomiędzy urzędem miasta a pocztą - Placu Teatralnego poprzez nasadzenie drzew, remont nawierzchni oraz dodanie zielonej infrastruktury (tzw. zielone ściany na murach znajdujących się w obrębie placu).
Wnioskodawca skorygował omyłkowo wpisaną kwotę w projekcie na 2 715 000 zł.  
Lokalizacja: 

ul. Wysoka, Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza

Pliki

Publikacja: 8 październik 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)
Aktualizacja: 3 listopad 2021 r.  Sylwia Jaroch (um)