Drukuj

Ankiety


Ankieta dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego badająca poziom satysfakcji ze współpracy z Miastem Rybnik

W związku z przygotowywaniem oceny końcowej Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 239/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii, dotyczącej oceny współpracy z Miastem Rybnik w 2016 roku. Ocena pozwoli zmierzyć poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy – jednego z kilku wskaźników, na podstawie którego dokonywana będzie ewaluacja końcowa Programu.

NGO

Termin przeprowadzenia ankiety: 10 - 31 marzec 2017 r.

Formularz został zamknięty.