Drukuj

Ankieta, dotycząca poziomu satysfakcji organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ze współpracy z Miastem Rybnik

W związku z przygotowywaniem oceny końcowej Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 426/XXVII/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii, dotyczącej oceny współpracy z Miastem Rybnik.

Ocena pozwoli zmierzyć poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy – jednego z kilku wskaźników, na podstawie którego dokonywana będzie ewaluacja końcowa Programu.
NGO

Termin przeprowadzenia ankiety: 3 - 20 kwiecień 2018 r.

Formularz został zamknięty.