Drukuj

Ankiety


Ankieta dotycząca poziomu satysfakcji organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ze współpracy z Miastem Rybnik

W związku z przygotowywaniem oceny końcowej Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 855/LII/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii, dotyczącej oceny współpracy z Miastem Rybnik. Ocena pozwoli zmierzyć poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy – jednego z kilku wskaźników, na podstawie którego dokonywana będzie ewaluacja końcowa Programu.

NGO

Termin przeprowadzenia ankiety: 2 - 13 marzec 2020 r.

Formularz został zamknięty.