Drukuj

Ankiety


Ankieta dotycząca mobilności kierowana do NGO

Miasto Rybnik dąży do aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – dokumentu, który wytycza kierunki rozwoju transportu, w szczególności aktywnych form mobilności (jazda rowerem, chodzenie pieszo) oraz komunikacji miejskiej. Wyrazem realizacji dotychczasowych zamierzeń jest na przykład przebicie przejścia pieszo-rowerowego pod nasypem kolejowym przy stacji Rybnik-Paruszowiec, co umożliwia lepszą komunikację ze strefą przemysłową oraz terenami rekreacyjnymi. Chcąc, aby aktualizowany dokument w jak największym stopniu wychodził naprzeciw potrzebom mieszkańców, zapraszamy przedstawicieli rybnickich organizacji pozarządowych do udziału w warsztatach, które ukierunkują dalsze prace. Warsztaty będą prowadzone przez niezależnego eksperta z firmy Wolański Sp. z o.o., a finansowane będą ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Warsztaty zostaną przeprowadzone zdalnie w dogodnych godzinach popołudniowych. Aby zgłosić się do udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Termin przeprowadzenia ankiety: 21 grudzień 2020 r. - 6 styczeń 2021 r.

Formularz został zamknięty.