Drukuj

Ankiety


Ankieta, dotycząca poziomu satysfakcji organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ze współpracy z Miastem Rybnik

W związku z przygotowywaniem oceny końcowej Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 218/XV/2019 z dnia 24 października 2019 roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii, dotyczącej oceny współpracy z Miastem Rybnik. Ocena pozwoli zmierzyć poziom satysfakcji podmiotów ze współpracy – jednego z kilku wskaźników, na podstawie którego dokonywana będzie ewaluacja końcowa Programu.

NGO

Termin przeprowadzenia ankiety: 18 - 25 marzec 2021 r.

Formularz został zamknięty.