Drukuj

Budżet obywatelski


Jest 80 pomysłów na Rybnik. Zapoznaj się z listą zgłoszonych projektów (pokaż).

Budżet obywatelski 2017

Budżet obywatelski w Rybniku

Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku, wprowadzane są w życie w roku kolejnym. Do realizacji w latach 2014-2016, w ramach trzech poprzednich edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, wybrano łącznie 93 projekty, które oszacowano na kwotę prawie 6,5 mln złotych.

 

Ile do wydania?

Już niedługo decydować będziemy o tym, co w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w 2017 roku. Na tę edycję zaplanowano w sumie 3 mln złotych:

Informacja na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2017 rok została przyjęta zarządzeniem Prezydenta Miasta – kliknij tutaj

 

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

do 10 kwietnia:

przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok

od 1 maja do 31 maja:

składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok

od 1 czerwca do 30 sierpnia:

  1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu
  2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania
  4. Wyznaczenie moderatorów prezentujących projekty
  5. Przygotowanie prezentacji projektów

pierwsza połowa września:

głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

do 20 października:

  1. Ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
  2. Wpisanie wybranych projektów do projektu budżetu miasta