Drukuj

Budżet obywatelski


88 pomysłów na Rybnik. Zapoznaj się z listą zgłoszonych projektów (pokaż).

Budżet obywatelski 2018
Budżet obywatelski w Rybniku

Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku, wprowadzane są w życie w roku kolejnym. Do realizacji w latach 2014-2018, w ramach pięciu poprzednich edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, wybrano w drodze głosowania lub w ramach konsultacji łącznie 192 projekty, które oszacowano na kwotę ponad 12 mln złotych.

 

Ile do wydania?

Już niedługo decydować będziemy o tym, co w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w 2018 roku. Na tę edycję zaplanowano w sumie 3 mln złotych:

Informacja na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2019 rok została przyjęta zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 231/2018 z dnia 22 marca 2018 r

 

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

do 10 kwietnia:

przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego na dany rok

od 1 maja do 31 maja:

składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok

od 1 czerwca do 31 sierpnia:

  1. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez Wydział Polityki Społecznej 
  2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych projektów przez wskazane wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania

wrzesień:

głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

do 30 listopada:

ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego