Drukuj

Budżet obywatelski


Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Pierwsze projekty wybrane przez mieszkańców zostały zrealizowane w 2014 roku. Do realizacji w latach 2014-2021 w ramach ośmiu poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, wybrano w drodze głosowania lub w ramach konsultacji łącznie 307 projektów, które oszacowano na kwotę prawie 25 mln złotych. Szczegóły dotyczące poprzednich edycji dostępne są na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu w zakładce "dla mieszkańców" - "budżet obywatelski".

 

Ile do wydania?

W tym roku mieszkańcy Rybnika decydować będą o tym, co w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w 2022 roku. Na tę edycję zaplanowano w sumie 4 mln 830 tys. złotych:

Informację na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2022 rok określa Zarządzenie 98/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

do 4 marca 2021 r.:

od 1 kwietnia do 14 maja 2021 r.

Konsultacje pomysłów do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok

od 1 do 31 maja 2021 r. 

nabór wniosków do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok

od 1 czerwca 2021 r.:

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta.
  2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych projektach wraz z wynikami ich ocen i uzasadnieniami. 
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania. 

od 18 do 22 października 2021 r.:

głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

do 31 października 2021 r.:

ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok.