Drukuj

Budżet obywatelski


69 pomysłów na Rybnik. Zapoznaj się z listą zgłoszonych projektów (projekty).

Budżet obywatelski funkcjonuje w Rybniku od 2013 roku. Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w danym roku, wprowadzane są w życie w roku kolejnym. Do realizacji w latach 2014-2019, w ramach sześciu poprzednich edycji budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, wybrano w drodze głosowania lub w ramach konsultacji łącznie 245 projektów, które oszacowano na kwotę ponad 15 mln złotych.

 

Ile do wydania?

Już niedługo decydować będziemy o tym, co w ramach budżetu obywatelskiego powstanie w 2020 roku. Na tę edycję zaplanowano w sumie 4 mln 880 tys. złotych:

Informacja na temat kwot budżetu obywatelskiego w Rybniku na 2020 rok została przyjęta zarządzeniem nr 328/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 maja 2019 r.  

 

Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

do 21 maja 2019 r.:

od 3 do 21 czerwca 2019 r.:

składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok

od 21 czerwca 2019 r.:

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez wydziały/biura/jednostki organizacyjne miasta.
  2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych projektach wraz z wynikami ich ocen i uzasadnieniami. 
  3. Ustalenie listy projektów do głosowania. 

21 - 25 października 2019 r.:

głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami projektów

do 31 października 2019 r.:

ogłoszenie informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2020.