Drukuj

Zasady głosowania


W dniach od 17 do 23 września 2018 r. mieszkańcy Rybnika będą wybierali projekty, które zostaną zrealizowane w 2019 roku. Oto najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego głosowania, które określa Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, przyjęty zarządzeniem nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku (ze zmianami).

Budżet obywatelski 2018

Kto może głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział osoby mieszkające w Rybniku, które w dniu głosowania ukończyły 16 lat.

Jak można głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednej z poniższych form:

Gdzie i w jakich godzinach można głosować?

Głosować możemy pisemnie, w dniach od 17 do 23 września w kilkunastu punktach, tzn. w szkołach, w 2 miejscach w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w punkcie informacji miejskiej halo!Rybnik, zgodnie z poniżej podanymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi dat i godzin dostępnych poszczególnych miejsc. Miejsce do głosowania wybieramy bez względu na adres zamieszkania na terenie Rybnika.

Głosować możemy:

Głosować możemy za pośrednictwem internetu zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

uwaga: żeby zagłosować elektronicznie, Głosujący musi mieć swój adres poczty elektronicznej. Ten sam adres email może posłużyć do wypełnienia maksymalnie trzech kart do głosowania, tzn. z jednego adresu email będą mogły zagłosować co najwyżej trzy osoby, np. jeden członek rodziny może wypełnić swoją ankietę i ankietę swoim rodzicom czy dziadkom.

krok nr 1.

Głosujący wchodzi na stronę internetową https://oskar.rybnik.eu/strona-glowna do zakładki Budżet obywatelski/głosowanie, w okienku „adres email” wpisuje adres email, i następnie klika „wyślij”. Po kliknięciu „wyślij”, pojawi się komunikat: „Na adres email ……………. został wysłany odnośnik do formularza”.

krok nr 2.

Głosujący loguje się do swojej poczty elektronicznej i odbiera wiadomość. W treści otrzymanej wiadomości zostanie podany link aktywacyjny, na który należy kliknąć, lub który należy przekopiować do przeglądarki, aby móc wypełnić kartę do głosowania.

krok nr 3.

Po kliknięciu w link aktywacyjny lub po jego przekopiowaniu do przeglądarki, Głosujący przystępuje do wypełnienia karty do głosowania:

1. wybiera projekt lokalny: najpierw wybiera dzielnicę, z której wybierze projekt, na który odda swój głos lub klika „nie głosuję na projekt lokalny”,

2. wybiera projekt ogólnomiejski lub klika „nie głosuję na projekt ogólnomiejski”,

3. zaznacza, że: - ukończyłem/łam 16 lat, - jestem mieszkańcem/mieszkanką Rybnika, - dane, które zawarłem/łam w karcie do głosowania są zgodne z prawdą, - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika,

4. podaje numer PESEL i klika „wyślij”. 5. Po wysłaniu ankiety pojawi się komunikat „dziękujemy za wypełnienie ankiety”.

Dodatkowe informacje:

1. w przypadku chęci wypełnienia po raz czwarty karty do głosowania, przy użyciu tego samego adresu email, pojaw się komunikat: „dla adresu mail ........................ wysłano maksymalną liczbę formularzy”.

2. w przypadku nieprawidłowości przy elektronicznym wypełnianiu karty do głosowania, mogą pojawić się następujące komunikaty:

• nie wypełniono pola,

• zaznacz wszystkie pola,

• nie ukończone 16 lat,

• niedozwolony znak,

• niepoprawny numer pesel,

• informacja o wpisaniu 11 cyfr.