Drukuj

Zasady głosowania


Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości określa szczegółowo uchwała nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. ze zm.

Kto może głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rybnika. Każdy głosujący ma prawo do oddania:

Jak można głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednej z poniższych form:

Gdzie i w jakich godzinach można głosować?

Szczegóły dotyczące głosowania zostaną podane w późniejszym terminie.