Drukuj

Zasady głosowania


Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości określa szczegółowo uchwała nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. ze zm.

Kto może głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rybnika. Każdy głosujący ma prawo do oddania:

Jak można głosować?

Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednej z poniższych form:

Gdzie i w jakich godzinach można głosować?

Głosować można od poniedziałku, 18 października do piątku, 22 października 2021 roku

Minimalna liczba głosów, jaka musi być oddana na dany projekt, aby mógł być uznany za wybrany do realizacji, musi być równa: